“Akademik teşvik” puanı her yıl YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından belirlenen kriterler gereğince taban puan üzerinde olan Akademik personele, hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilmesidir. Bu süreçte; akademisyenlerin her yıl gerçekleştirdikleri tüm bilimsel çalışmalarını çalıştıkları kurumlara beyan etmeleri ve beyan edilen tüm çalışmaların belgelendirilerek puanlanması gerekmektedir.

Akademisyenlerin, akademik teşvik dosyası başvurusu sırasında ilgili yıl Özgeçmiş ve Eserler listelerinde belirttikleri tüm bilgilerini beyan etmeleri ve bu bilgilerin uygun formatta düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreci elbette ki akademisyenler uygun zaman zarfında yönetebilmektedir. Fakat özellikle rutin iş süreçleri arasında başvuru süreçlerinde panik olup, zaman oluşturmakta sorun yaşayabilmektedirler. Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Hocalarımıza destek olmak için bu süreçte, biz devreye giriyoruz. Biz Neler Yapıyoruz?

  • İlgili yıla yönelik Özgeçmiş ve Eserler Listeniz, ingilizce bilen ve uzman ekip tarafından incelenir.
  • Akademisyenin gerçekleştirdiği tüm bilimsel çalışmalar, adayın kendisinden temin edilerek (eksikler hakkında online iletişime geçilerek) elektronik/basılı/elektronik+basılı ortamlarda akademik teşvik puanlama sistemine göre hazırlanır.
  • Akademisyenlerin, makalelerin yayınlandığı dergi hakkında predatory (şahibeli dergi) araştırması yapılır ve derginin gerçek bilimsel bir dergi olması durumunda dergi kapağı, yayın kurulu listesi ve o yayına yönelik hem WOS (Web of Science) hem de WOS dışında bulunan atıfların bulunması ve belgelendirmesi gerçekleştirilir.
  • Hazırlanan akademik teşvik dosyaların kontrolü ve hazırlanma aşaması sırasında akademisyen ile iletişime geçilerek onayına sunulmakta ve onay alınması akibinde hazırlanan başvuru dosyaları flash bellek/CD ya da basılı olarak kargo ile teslim edilmektedir.  Akademisyen hakkında tüm veriler, dosyaların tarafına teslimi sonrasında silinmektedir.